நான் யார்?

ஶ்ரீ ரமண மஹர்ஷி

3 User Rated

Rate Now
  • Publisher Sri Ramanasramam
  • Edition eBook
  • Language Tamil
  • Book ID VSS001002RAMNAS000008
  • Publish Date 01 / 01 / 1901
  • Original Authors ஶ்ரீ ரமண மஹர்ஷி
  • Add to wishlist
  • Preview Sample

About Book

பூமியின் ஹ்ருதயமும் நினைக்க முக்தி தரவல்லதுமான ஶ்ரீ அருணாசலத்தில் விரூபாக்ஷ குகையில் பகவான் ஶ்ரீ ரமண மஹர்ஷிகளது அருந்தவ மோனத்தால் அவர்பால் ஈர்க்கப்பெற்ற பக்தர்கள் பலருள் ஒருவரான சிவப்பிரகாசம் பிள்ளை என்னும் அன்பர் 1901, 1902லில் மஹரிஷிகளை அணுகி, உண்மையை உணர்ந்தபடி தமக்குபதேசிக்கும்படி வினயத்துடன் வேண்டிக் கேட்ட வினாக்கட்கு, மஹர்ஷிகள் அவ்வப்போது தமிழில் விடை எழுதித் தந்த இந்நூல் இதற்குமுன் பல முறை பதிப்பிக்கப்பெற்று இப்பொழுது இருபத்தி ஆறாவது பதிப்பாக வெளியிடப்படுகின்றது.

Reviews Write a Review

    Be the first person to review

Related Books