தத்வ சாகர ராமாயணம் (சுருக்கம்) eBook

K.V.ஸ்ரீனிவாசன்

1 User Rated

Rate Now
  • Publisher Sri Bhagawan Nama Publications
  • Edition eBook
  • Language Tamil
  • Book ID VSS001002RAMABK000027
  • Publish Date 01 / 01 / 2013
  • Original Authors K.V.ஸ்ரீனிவாசன்
  • Add to wishlist
  • Preview Sample
Buy Price $ :2.25

About Book

ஸ்ரீமத் ராமாயணம்,மகாபாரதம்,பாகவதம்-இம்மூன்றும் நமக்குக்கிடைப்பதற்கரிய இரத்தினங்களாகும். இவைகளில் ஸ்ரீமத் ராமாயணம் தனிச்சிறப்பும் பெருமையுடையது. ஸ்ரீராம,லட்சுமண, பரத, சத்ருக்னர் என்ற அவதார மூர்த்திகளும் நாம் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய பல வித தர்மங்களையெல்லாம் தாங்கள் கடைப்பிடித்துக் காட்டியிருக்கிறார்கள். புராணங்களில் ஒவ்வொரு கதையும் ஒவ்வொரு தர்மத்தை சொல்கிறது என்றால், இதிகாசத்தில் சகல தர்மங்களும் நடத்திக் காட்டப்பட்டிருக்கின்றன.

Reviews Write a Review

    Be the first person to review

Related Books