சிஷ்டாஷ்டகம் eBook

ஹரிணி

1 User Rated

Rate Now
  • Publisher Sri Bhagawan Nama Publications
  • Edition eBook
  • Language Tamil
  • Book ID VSS001002RAMABK000024
  • Publish Date 01 / 01 / 1991
  • Original Authors ஹரிணி
  • Add to wishlist
  • Preview Sample
Buy Price $ :2.25

About Book

கிருஷ்ண பிரேமை என்ற அமுதத்தை எனது இதயத்தில் நிரப்பி, உடலுக்கும், உள்ளத்திற்கும் சக்தியை ஊட்டிய ஸ்ரீஸ்ரீபிரேமீஜீ மகராஜ் அவர்களுக்கும், கிருஷ்ண பக்தியே உருவாக விளங்கிய ஸ்ரீஸ்ரீஅபேதானந்தஜீ அவர்களின் நினைவுக்கும் இச்சிறு நூல் பிரணாமங்களுடன் பணிவுடன் சமர்ப்பிக்கப்படுகின்றது.

Reviews Write a Review

    Be the first person to review

Related Books