ராம நாம சேது eBook

நாம ப்ரியா

0 User Rated

Rate Now
  • Publisher Sri Bhagawan Nama Publications
  • Edition eBook
  • Language Tamil
  • Book ID VSS001002RAMABK000023
  • Publish Date 01 / 01 / 2012
  • Original Authors நாம ப்ரியா
  • Add to wishlist
  • Preview Sample
Buy Price $ :1.05

About Book

யாராலும் தகர்க்க முடியாத ஒரு பாலம் வேண்டும்; அதுவே நாமம் என்னும் ஸேது. இந்த ஸேதுவை எந்த அராஜகத்தாலும் அழிக்க முடியாது; ஸேதுவை அழித்தால் நாம ஸேது பெருகும்; ஸ்மரணம் விருத்தியாகும்.

Reviews Write a Review

    Be the first person to review

Related Books