ராம நாம மஹிமை eBook

ராம பத்ராச்சாரி

0 User Rated

Rate Now
 • Publisher Sri Bhagawan Nama Publications
 • Edition eBook
 • Language Tamil
 • Book ID VSS001002RAMABK000022
 • Publish Date 01 / 01 / 2001
 • Original Authors ராம பத்ராச்சாரி
 • Add to wishlist
 • Preview Sample
Buy Price $ :2

About Book

நமது பாரத நாட்டு மக்களுடன் ஏனையோரையும் மற்ற நாட்டு மக்களையும் அதாவது உலகிலுள்ள மக்கள் அனைவரையும் காக்க வல்லது ராம நாமம் ஒன்றேதான்.இந்த ராம நாம மஹாமந்த்ரம் எத்தனையோ முனிவர்களாலும் தபஸ்விகளாலும் ஜபிக்கப்பட்டு இக பர சுகம் அடைவித்ததாகும்.

Reviews Write a Review

 • lekha

  Nov 25, 2014, 7:48 am

  ராம நாமத்தின் பலனை, மகத்துவத்தை எடுத்துரைக்கும் புத்தகம். இந்த கலிகாலத்தில் இறைவன் அருள் எளிதில் பெற விரும்புவோர்,இந்நூலைப் படித்து, பொருள் உணர்ந்து பலன் பெறுவீர்.

 • lekha

  Nov 24, 2014, 8:19 am

  Nice book.

Related Books