ஶ்ரீ போதேந்த்ர ஸ்வாமிகள் திவ்ய சரித்திரம் eBook

ஸ்ரீ கிருஷ்ண ப்ரேமி ஸ்வாமிகள்

0 User Rated

Rate Now
  • Publisher Sri Bhagawan Nama Publications
  • Edition eBook
  • Language Tamil
  • Book ID VSS001002RAMABK000032
  • Publish Date 01 / 01 / 2009
  • Original Authors ஸ்ரீ கிருஷ்ண ப்ரேமி ஸ்வாமிகள்
  • Add to wishlist
  • Preview Sample
Buy Price $ :2.5

About Book

ஜகத்குரு சங்கராச்சார்யார் ஏற்படுத்திய பரம்பரையில் காஞ்சி காமகோடி பீடாதிபதியாக எழுந்தருளியிருந்தவர் ஶ்ரீபகவன்நாம போதேந்த்ர ஸரஸ்வதி ஸ்வாமிகள்.இன்றும் போதேந்த்ர ஸ்வாமிகள் ஸமாதியிலிருந்தே பக்தர்களுடன் பேசுகிறார். பக்தர்கள் உடைய ஸர்வாபீஷ்ட்டங்களும் நிறைவேறுகின்றன. அவருடைய சரித்திரம் அச்சிடப்பட்டு பக்தர்களுக்குக் கிடைக்கிறது என்பதில் அறிந்து மிகவும் ஸந்தோஷப்படுகிறோம். குருநாதாள் திருவருளால் யாவருக்கும் எல்லாக் குறையும் தீர்ந்து எல்லா நன்மைகளும் உண்டாகட்டும். இந்த ஸேவையைச் செய்யும் தொண்டர்களுக்கு என் மனப்பூர்வமான ஆசீர்வாதம்.

Reviews Write a Review

    Be the first person to review

Related Books