திருவடி சரணம் தொகுதி-I eBook

பி. சுவாமிநாதன்

0 User Rated

Rate Now
  • Publisher Sree Media works
  • Edition eBook
  • Language Tamil
  • Book ID VSS001002SMEDIA000015
  • Publish Date 01 / 01 / 2014
  • Original Authors பி. சுவாமிநாதன்
  • Add to wishlist
  • Preview Sample
Buy Price $ :4.32

About Book

 Google Play App Store

திரு. பி. சுவாமிநாதன் தன் பணிக் காலத்தில் எழுதிய சித்தர்களைப் பற்றிய கட்டுரைகள் அனைத்தும் இங்கே ஒரே தொகுப்பாக - இரு நூல்களாக உங்கள் கைகளில் தவழ விட்டிருக்கிறோம்.இவரது ‘மகா பெரியவா’ நூலுக்கு வாசகர்கள் காண்பித்த அதே ஆதரவை இந்த தொகுப்புக்கும் அன்புடன் எதிர்பார்க்கிறோம்.அத்தனை மகான்களுக்கும் எங்கள் பணிவான வணக்கங்களையும் நமஸ்காரங்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்.

Reviews Write a Review

    Be the first person to review